Advertise Here

Dunia Bahasa

- Another Blogger Blog's

Sabtu, 09 Januari 2010

SURAT KUASA

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari persoalan perseorangan kepada orang lain sehingga dapat bertindak mewakili pejabat yang memberi wewenang.
Jika menyangkut aspek hukum surat harus dibubuhi materai sesuai dengan etentuan. Adapun surat kuasa yang telah ditulis dalam kerats segel tidak perlu dibubuhi materai.
Ciri-ciri :
a.Ada pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Posisi pihak kuasa lebih tinggi dibandingkan peneriam kuasa.
b.Isi atau perihal yang dikuasakan dapat berupa pekerjaan, kegiatan,atau kewenangan.
c.Tidak ada format surat yang standar, namun yang lazim pemberi kuasa selalu dinyatakan lebih dahulu dibandingkan dengan penerima kuasa.
d.Bahasa yang digunakan padat, ringkas, dan langsung pada pokok persoalan.
e.Ada batas waktu pemberian kuasa yang berarti wewenang tidak berlaku selamanya.

Hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa meliputi :


a.Judul surat “SURAT KUASA “.
b.Pemberi kuasa dan identitas.
c.Peneriam kuasa dan identitas.
d.Bentuk wewenang yang dikuasakan/dilimpahkan.
e.Tanggal,bulan,dan tahun penulisan surat.
f.Tanda tanagn pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.
g.Materai (berkaitan dengan aspek hukum).

Macam-macam surat kuasa :
a.Surat kuasa pengambilan dokumen
b.Surat kuasa penjualan
c.Surat kuasa mencairkan uang
d.Surat kuasa pengambilan gaji
e.Dll.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar